Nytt styre 2018/2019

Styret i Ebbegarden Barnehage for bhg.året 2018/2019

Styreleder: Siri Teigene Hatløy

Nestleder: Linn Kristin Akslen-Hoel

Styremedlem: Andreas Brekke Sanden 
                      Lars Erik Haugen
                      Tina Skorpen

Vara: Ann-Kristin Rødset
         Tine Kopperstad