Informasjon om vår barnehage på barenhagefakta

Her ser dere hvordan vår barnehage ligger i forhold til landsgjennomsnittet i forhold til pedagoger, bemanning, areal og tilfredshet.