Søknad redusert foreldrebetaling

Alle som har plass i barnehage, både kommunale og private, kan søke om inntektsgradert foreldrebetaling. Maksimumssats for barnehageplass fra 1. januar 2023 er satt til kr 3 000,- pr mnd.

Det er mulig å søke hele året, men søknader som kommer inn etter 1. august har ikke tilbakevirkende kraft. Vedtak vil da gjelde fra måneden etter søknaden ble mottatt.

Se vedlagt link ang opplysnigner fra kommunen

Informasjonsskriv redusert foreldrebetaling 2023-2024