Ebbegarden Barnehage i bilder

En oversikt over vår fine barnehage i bilder.


Biblioteket 


Lekeborgen småbarn - Båsen


"lillerommet" Båsen


Avdeling Fjøset


Fjøset


Felles kjøkkenet


Kjekt for de minste 


"lillerommet" Stallen


En av venneveggene våres

STABBURET!

Stabburet - kjøkkenet/avdeling


Stabburet - samling/aktivitetsrom

 

LITT AV UTEOMRÅDET

- kommer -