Stabburet

Avdelingen for førskolebarna våres -5 åringene - Nytt flott bygg ferdig høsten 2013.

Stabburet består av de eldste barna i barnehagen,de holder til det store flotte gråe huset. Vi er på korte og lengre turer de fleste dagene i uka,da er turen målet. Hvor langt vi kommer er ikke så viktig.Barna skal få tid til å undre seg underveis.

I tillegg til å være en utegruppe,skal vi også holde på med skoleforberedende aktiviter.