Stabburet

Avdeling Stabburet er for førskolebarna

Stabburet består av de eldste barna i barnehagen,de holder til i eget bygg på barnehagens uteområde. Vi er på korte og lengre turer de flere dager i uka,da er turen målet. Hvor langt vi kommer er ikke så viktig. Barna skal få tid til å undre seg underveis.

I tillegg til å være en utegruppe,skal vi også holde på med skoleforberedende aktiviter.