Utviklingsarbeid/tema

Vi har et samarbeid med Ålesund kommune om utviklingsarbeid i barnehagen. Vår satsingsområde 2023 - 2024 er «Utforming av det fysiske miljøet og rommet sin betydning for språklig aktivitet.» .

Vi skal jobbe mye med å skape gode lekemiljø som fremmer spåkutviklingen til barna.