Utviklingsarbeid/tema

Vi deltar i ReKomp med Ålesund kommune der vi arbeider med kompetanse løft og bygger et godt samarbeid med ulike aktører som barnehagemyndighet, Høgskulen i Volda og andre barnehager. Vår satsingsområde 2024-2025 er «Utforming av det fysiske miljøet og rommet sin betydning for språklig aktivitet.» . Vi har hoved fokus på språk og gode lekemiljø for barna i vår barnehage.

Vi deltar i ReKomp (Regionalt samarbeid for kompetanseutvikling i barnehage – REKOMP) med barnehager i Giske, Ålesund, Sula, Sykkylven, Stranda og Fjord kommune. Dette er en regional ordning for kompetanseutvikling som skal stimulere til godt samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeier, universitet og høgskoler, Statsforvaltaren og andre aktører.


Vår satsingsområde 2024 - 2025 er:

«Utforming av det fysiske miljøet og rommet sin betydning for språklig aktivitet.» .

Vi har hoved fokus på språk og gode lekemiljø for barna i barnehagen.