Bingen

Bingen er en småbarns avdeling for 0-3 år.

Fokuset vårt på Bingen er å få trygge barn som har det godt i barnehagen. Der vi voksne er gode rollemodeller som skaper en trygg og god atmosfære for barna. Vi skal være rolige,snille og ha tid til lek og kos. Vi har fokus på positiv adferd,og å bygge opp under barnas gode og sterke sider.
Barna skal gis tid til å utvikle sine lekeferdigheter,og å knytte nære relasjoner og vennskap til hverandre.

De minste barna har behov for trygge og forutsigbare dager.