EBBEGARDEN BARNEHAGE, DER JEG BLIR MEG!

Visjonen til Ebbegarden barnehage

Hva er en visjon: Visjonen er ett motto,ett mål vi jobber etter. Vi har jobbet med denne visjonen i flere år og fått den under huden på oss som jobber her. Hele personalet har vært med i denne prosessen.

I denne visjonen ligger en vilje om at hvert enkelt barn i Ebbegarden barnehage skal føle seg viktig - sett og hørt,få lov til å være seg selv. Vi skal støtte barnet til å bli sitt beste ut i fra sine forutsetninger.

 

Betydning for de ansatte:

  • Tilstedeværende voksne som skaper trygghet for barna
  • Kjenne hvert enkelt barn godt så vi kan styrke deres egenskaper og evener

Vi må hjelpe barna inn i felleskap - å lære de om samarbeid,hjelpsomhet og omsorg

 

Betydning for barna:

  • De skal oppleve å bli møtt av anerkjennende voksne
  • De skal kjenne at det de sier/mener/gjør har betydning for andre
  • Få erfare demokratiske prosesser
  • Lære å akseptere ulikheter