Søknadskjema på barnehageplass

SØKE PLASS: Ebbegarden Barnehage er med i fellesopptak med alle barnehagene i Ålesund kommune. Dette innebærer at du som søker kan søke på ett søknadskjema til flere forskjellige barnehager i Ålesund kommune, kommunale som private og prioritere blant de barnehagene du helst vil ha plass hos.

For å søke barnehageplass, skal dette gjøres via "foreldreportalen" på hjemmesiden til Ålesund kommune. Alle må søke elektronisk på nettsidene til Ålesund kommune. Lenke til søknadskjema og informasjon om barnehager i Ålesund Kommune finner du her:

https://alesund.kommune.no/barnehage-og-skole/barnehage/soke-svare-eller-endre-barnehageplass/

 

Opptak til barnehage skjer med hovedopptaket med søknadsfristen 1.mars.

Det er styrer i barnehagen som har ansvar for tildeling av plasser i barnehagen. Barnehagens opptakskriterier er nedfelt i vedtektene til barnehagen. 

Se linken for vedtektene på fremsiden.