Stallen

Stallen er en avdeling for 3- 4 år

På Stallen er vi opptatt av at barna skal føle seg trygge når de er i barnehagen ved at de møter omsorgsfulle voksne,som er interessert i å være med nettopp dem. Gjennom lek,humor,vennskap og musikk jobber vi for at barna skal få selvtillitt og troen på seg selv. Vi ønsker at barna skal få gode sosiale ferdigheter,som å spørre på en god måte og prøve selv å ordne opp i uenigheter.